Üdvözöllek Látogató [ Bejelentkezés

Szabályzat

Felhasználási feltételek
A felni-gumi-tuning.hu oldal működési szabályzata
A jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) a felni-gumi-tuning.hu oldal (továbbiakban Weblap) használatának feltételeit tartalmazza. A Weblap használata kizárólag a jelen Szabályzatban leírtak szerint történhet.
1. Fogalom meghatározások
„Weblap” a felni-gumi-tuning.hu internetes oldal és annak aloldalai.
„Felhasználó” minden olyan természetes személy, aki hirdetést helyez el vagy megtekint, illetve a hirdetésre jelentkezik a Weboldalon. Felhasználó csak cselekvő- és jogképes magánszemély lehet. Felhasználó a Weboldal használatával egyértelműen kijelenti, hogy mind cselekvő-, mind jogképessége birtokában van, illetve, hogy a regisztrációkor (amennyiben regisztrációhoz kötött az igénybe vett szolgáltatás) valós adatokat adott meg.
„Szabályzat” a jelen dokumentum.
„Elektronikus kereskedelemről szóló törvény” az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény.
2. Általános rendelkezések
A szerződéskötés nyelve kizárólagosan a magyar.
A Weblap tulajdonosa hirdetési helyet biztosít Felhasználói részére termékeik hirdetésére a Felni-gumi-tuning.hu internetes oldalon.
A Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével, illetve felhasználói fiók létrehozása esetén tett ráutaló magatartásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzat rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal a Szabályzat betartására. A Weboldalt minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.
A Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével tudomásul veszi, hogy a Weblap tulajdonosa az általa megadott adatokat, tudomására jutott információkat a Weblap adatvédelmi szabályzata szerint tárolja és kezeli.
A Felhasználó és Weblap tulajdonos között az oldal használatának megkezdésével online szerződés jön létre. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezt a Weblap tulajdonosa nem rögzíti, tárolja. A Felhasználó által a Weboldalra feltöltött tartalmat a Felhasználó köteles archiválni.
A Weblap tulajdonosa jogosult a jelen Szabályzat, vagy a használat egyéb feltételeinek egyoldalú módosítására. Amennyiben ilyen történik, erről a Weblapon tájékoztatást helyez el. Felhasználó a Weblap szolgáltatásainak további használatával – ráutaló magatartással – fogadja el ezeket a módosításokat. Amennyiben Hirdető a módosított Szabályzat vagy díjak mellett nem kívánja tovább igénybe venni a Weblap szolgáltatását, jogviszonyát jogosult megszüntetni, hirdetéseinek és regisztrációjának törlésével.
3. A Szolgáltatás igénybevétele
A Weblapon a szolgáltatások ingyenesen vehetők igénybe. Ezek közül vannak regisztráció nélkül és vannak csak regisztrációval elérhetőek is. A Weblap tulajdonosa, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az anyagi, erkölcsi vagy bármilyen egyéb érdekét sérti, vagy a feladott hirdetés tartalma jogsértő, jogosult a szolgáltatás igénybevételét indoklás nélkül megtagadni, a felhasználói fiókot és/vagy hirdetéseket törölni. A Weblap tulajdonosa a jogszabályban meghatározott határidőben intézkedik minden olyan hirdetés eltávolításáról, amelyre vonatkozóan az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az Elektronikus kereskedelemről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően bejelentést kap. A Weblap tulajdonosa a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.
A Felhasználó a hirdetés feltöltésekor önálló felhasználói fiókot hozhat létre, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító azonosít.
Amennyiben a Felhasználó fiókjában megadott adataiban változás történik, a Felhasználó e változásokat köteles személyes menüjében átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősség a Felhasználót terheli. A Felhasználó bármikor kezdeményezheti a felhasználói fiókja törlését, amely a Weblap tulajdonosával létesített jogviszonya megszűnését eredményezi. A regisztráció megszűnésével a regisztrációhoz köthető hirdetések a Weboldalról automatikusan eltávolításra kerülnek, többé nem elérhetőek.
A regisztráció során megadott adatokat a Weblap tulajdonosa nem ellenőrzi. Felhasználó ennek értelmében tudomásul veszi, hogy minden ezzel kapcsolatos felelősség őt (a Felhasználót) terheli.
A Felhasználó által feltöltött hirdetések a Felhasználó által bármikor törölhetőek, ezt követően azok véglegesen törlődnek, azokat a Weblap tulajdonosa a továbbiakban nem tárolja.
A Weblap tulajdonosa a Weboldal által nyújtott Szolgáltatásokhoz szorosan kapcsolódó, tájékoztató üzeneteket küld a Felhasználók e-mailcímére (rendszerüzenet), a Szolgáltatás teljesítésének részeként.
A Felhasználók korlátlan számú hirdetést tölthetnek fel és szerkeszthetnek díjtalanul a Weblap tulajdonosa által a Weboldalon biztosított hirdetési helyeken a jelen Szabályzatban foglalt feltételek betartása mellett, amelyhez a Weblap tulajdonosa keresőrendszert üzemeltet. A Felhasználó által a Weboldalra feltöltött hirdetés a határozott időtartam elteltével, amennyiben a Felhasználó nem törli azt, archiválásra kerül. Az archivált hirdetéseket a Weblap tulajdonosa 15 napos határozott ideig megőrzi, ezen időtartam elteltével, a 16. napon az archivált hirdetés automatikusan eltávolításra kerül.
A Weblap tulajdonosa a Weblapon a Felhasználók által közzétett tartalmat, továbbá a hirdetéssel kapcsolatban a Felhasználók közötti kommunikációt jogosult, de nem köteles ellenőrizni, vagy jogellenes tevékenység folytatására utaló tényeket vagy körülményeket keresni.
A Weblap tulajdonosa fenntartja a jogot, hogy megítélje a hirdetés valószerűségét, valódiságát és megfelelőségét. A Weblap tulajdonosa kizárja a felelősségét minden olyan tartalomért, amelyet harmadik személyek (Felhasználók) töltöttek fel a Weblap tulajdonosa rendszerére.
Hirdetésekben csak a Weblapon feltüntetett kategóriákba tartozó termék jeleníthető meg. A hirdetést abban a kategóriában kell elhelyezni, amelyik a legjobban leírja az adott terméket és/vagy ahhoz kapcsolódó szolgáltatást. Nem megfelelő kategorizálás esetén a Weblap tulajdonosa jogosult a hirdetést a megfelelő kategóriába áthelyezni.
Hirdetésekben a felkínált vagy keresett termék csak a hatályos magyar jogszabályok értelmében forgalomba hozható termék lehet. A Weblap tulajdonosa korlátozhatja vagy megtilthatja egyes termékek hirdetését. Amennyiben a hirdetés tárgyaként megjelölt termék vagy ahhoz kapcsolódó szolgáltatás a mindenkor hatályos jogszabályok szerint engedéllyel, bejelentéssel, vagy egyéb, jogszabályban meghatározott feltétellel forgalmazható, hirdethető vagy ruházható át, a Felhasználó a hirdetés feltöltésével kijelenti és szavatolja, hogy ezekkel rendelkezik, így különösen a jogszerű hirdetéshez és átruházáshoz vagy forgalmazásához szükséges jogi követelmények és feltételek fennállnak, a hirdetés közzététele és annak teljesítése jogszabályba nem ütközik, harmadik fél jogát nem sérti. A Felhasználó köteles a termékleírásban szerepeltetni a termékre vonatkozó lényeges információkat, így különösen, de nem kizárólagosan a szavatosságra, lejáratra, garanciára vonatkozó információkat, illetve a magyar nyelvű termékleírást, a jogszabályokban előírt egyéb információkat. Engedélyköteles termék esetén a Felhasználó köteles a termékleírásban feltüntetni, hogy ilyen engedély birtokában van és a termék árusítása nem ütközik jogszabályba, hatósági rendelkezésbe. Előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség-tanúsítási kötelezettség alá tartozó termék vagy szolgáltatás hirdetése esetén a hirdetésben megjelenő termékleírásban a Felhasználó köteles nyilatkozni arról, hogy a vizsgálatot elvégezték és az érintett termék vagy szolgáltatás forgalomba hozható.
A Weboldalra tilos olyan hirdetés feltöltése, mely jogellenes tevékenységet hirdet, jogszabályba ütközik, szabálysértést, vétséget vagy bűncselekményt valósít meg. Szintén tilos olyan hirdetés feltöltése, mely más jogát sérti, megtévesztő információkat tartalmaz vagy bármiféle károkozásra alkalmas.
A hirdetésben szereplő képeknek a hirdetett termékre vagy szolgáltatásra kell vonatkozniuk. Pecséttel, más hirdetési oldalak emblémájával, nevével, vízjelével ellátott képek nem csatolhatók a hirdetéshez. A Weblap tulajdonosa jogosult a képet logójával ellátni. Más hirdetők képeit beleegyezésük nélkül tilos használni. Ugyanez vonatkozik az Internetről letöltött katalógusképekre is, melyeket csak abban az esetben lehet használni, ha maga a hirdető rendelkezik a szerzői jogokkal vagy arról igazolással, hogy azok szabadon felhasználhatóak.
A hirdetések idegen nyelven is megjelentethetőek, de magyar nyelvű szövegüknek ezesetben ezzel meg kell egyezni, ennek betartásáért Felhasználó felel.
Tilos ugyanazt a terméket több hirdetésben hirdetni. A régi hirdetés kitörlését követően adható fel ugyanarra a termékre vonatkozó másik hirdetés.
A Felhasználók igényeiket, panaszaikat a Kapcsolat oldalon jelezhetik a Weblap tulajdonosa felé. Felhasználó tudomásul veszi, hogy mivel jelen Weblap egy magánszemély tulajdonában van és hobbiból hozta létre, a Weboldal tulajdonosa ügyfélszolgálatot nem üzemeltet, illetve az esetleges problémákra nem minden esetben tud azonnal reagálni, azokkal kapcsolatban intézkedni. A Weboldal célja, hogy egymást segítve, a felek tisztességes szándékú cserét, vagy adásvételt bonyolítsanak le az ebben résztvevő felek megelégedésére.
4. Felelősség
A Weblap tulajdonosa minden tőle telhetőt elkövet a Weblap és a Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem vállal kötelezettséget a Weboldal folyamatos működtetésére, a Szolgáltatás folyamatosságának biztosítására. A Weblap tulajdonosa nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Weblap tulajdonosától független körülmények okoznak.
A Weblap tulajdonosa nem vállal felelősséget a Weblapra feltöltött tartalmak, információk pontossága, megbízhatósága vonatkozásában, mivel a Weblap tartalma a Weblap tulajdonosától függetlenül is módosul.
A Felhasználó által a Weblapon közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség, a Weblap tulajdonosa ezen tartalmakért nem felel és semmilyen felelősséget nem vállal. A Felhasználó köteles a Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok, továbbá a jelen Szabályzat rendelkezéseinek betartásával használni.
A Weblap tulajdonosa kizárja a felelősségét minden abból eredő közvetett vagy közvetlen kárért, ha törölte a Felhasználó által a Weblapra feltöltött bármilyen tartalmat.
A Weblap tulajdonosa nem felelős a Felhasználóknak a Weboldal használatával terjedő vagy elérhetővé váló káros tartalmak, így vírusok, férgek okozta károk és egyéb veszteségek vonatkozásában. A Weblap tulajdonosa nem felelős továbbá a Felhasználók által megadott adatok hiányosságáért, vagy a hibásan megadott adatokból eredő bármilyen felmerülő hátrányért.
A Weblap tulajdonosa jogosult megtenni a Felhasználó felelősségre vonásához szükséges lépéseket. A Weblap tulajdonosa a hatályos jogszabályok szerint együttműködik a hatóságokkal a felelősségre vonás érdekében.
A Weblap tulajdonosa nem avatkozik bele a Felhasználók közti jogvitákba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó köteles mentesíteni a Weblap tulajdonosát mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítés alól. A Weblap tulajdonosa nem vállal felelősséget a Felhasználók által a Weblapra feltöltött felhívásokkal, ajánlatokkal, továbbá az ezek alapján létrejövő szerződésekkel kapcsolatban, így különösen a termékek minőségéért, biztonságáért, jogszabályi megfelelőségéért, a termékek, szolgáltatások ellenőrzéséért, a Felhasználó teljesítéséért. Az eladott termékek kiszállítása, átadása és a pénzügyi teljesítés a Weblap tulajdonosától függetlenül, a Felhasználók megállapodásának megfelelően zajlik le.
Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Weblap tulajdonosával szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden, a Weblap tulajdonosa által megkövetelt intézkedést megtenni és a Weblap tulajdonosának megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a Weblap tulajdonosát a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, továbbá köteles a Weblap tulajdonosa helyett közvetlenül helytállni ilyen igény vonatkozásában.
A Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltatást a jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően veszi igénybe, a Szolgáltatás igénybevétele során megadott adatai a valóságnak megfelelnek. A Weblap tulajdonosa kizárja felelősségét a Szolgáltatás igénybevétele során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért.
A Felhasználó vállalja, hogy minden, a Weblap tulajdonosa által megkövetelt intézkedést megtesz a Weblap tulajdonosa jó hírnevének megóvása érdekében.
5. Szerzői és szomszédos jogok
A Szolgáltatás bármely eleme és annak egésze, továbbá a Weblapon a Weblap tulajdonosa által elérhetővé tett minden tartalom (beleértve az egyes felhasználói hirdetéseket, a Weblap arculata, tartalmának összeválogatása, elrendezése is) szerzői jogi védelem alatt áll.
A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Weblap tulajdonosa a Felhasználó által szolgáltatott, szerzői jogvédelem alatt álló elemeket (így különösen a hirdetés szövegét, a csatolt képeket) a Weblap tulajdonosa ellenérték fizetése nélkül, a Szolgáltatások nyújtásához szükséges és hasznos mértékben és körben felhasználja, beleértve a másolás, többszörözés, tárolás, közzététel illetve a szükséges mértékű átdolgozás jogát is időbeli és földrajzi korlátozás nélkül. A felhasználási jog kizárólagos, a Weblap tulajdonosa jogosult azt továbbadni harmadik személy részére. A Felhasználó az előbbiekre való tekintettel csak az általa készített, vagy olyan egyéb anyagokat adhat át, amely kapcsán a kizárólagos felhasználási jogokkal rendelkezik.
A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét megillető jogok, továbbá a fentiek szerint megszerzett felhasználási jog jogosultja a Weblap tulajdonosa. A Weboldal bármely elemének másolása, módosítása vagy újbóli közzététele – a Weblap tulajdonosa kifejezetten erre irányuló felhasználási engedélye nélkül – polgári jogi és büntetőjogi felelősséget von maga után. A szerzői jog tárgya nem használható fel és nem hasznosítható a Weblap tulajdonosa előzetes írásbeli engedélye nélkül, így különösen tilos a Weblap egészét, bármely részét sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni, kivéve, ha a Weblap tulajdonosa egyértelműen és kifejezetten ehhez külön hozzájárul. A Weblap tulajdonosa a Weblap tartalmának bármely részét vagy egészét bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja vagy visszavonhatja.
A Felhasználó által a Weblapra feltöltött hirdetésekkel megvalósított bármely szerzői jogi vagy adatvédelmi rendelkezésekbe ütköző visszaélésért a Felhasználó felelős.
6. Záró rendelkezések
A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a PTK és az ide vonatkozó szerzői jogi törvények az irányadóak. Felek kötelezik magukat, hogy tervezett együttműködésük során mindvégig tekintettel lesznek egymás érdekeire és esetleges jogvitájuk esetén tartózkodnak minden olyan cselekedettől, mely a másik félnek gazdasági hátrányt okozna. Elfogadják továbbá, hogy vitájukat elsősorban tárgyalás útján rendezik, amennyiben végképp nem tudnak megállapodásra jutni, úgy kikötik a Székesfehérvári Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.
A Weboldal szolgáltatásainak használatát megkezdve Felhasználó egyértelműen kinyilvánítja azon szándékát, hogy a fenti feltételek teljes körű elfogadása mellett használni kívánja azokat.